Kom nog snel langs, we blijven open tot 29/10/2023, erna gaan we in winterslaap tot maart 2024

Adopteer een papegaai

Sommige vogels zoeken een nieuw thuis

Adopteer een papegaai

Al gedacht aan adoptie?

Niet alle vogels blijven altijd in de opvang. Sommige papegaaien kunnen geadopteerd worden, hieronder staat meer uitleg over de adoptie.

Een deel van de te adopteren vogels kan u terug vinden op de site van de Vlaamse overheid adopteereendier.be. Indien u interesse heeft in een van de vogels, contacteer ons gerust.

Bekijk de te adopteren vogels:button

Uitleg adoptie

Wanneer een papegaai wordt binnengebracht in de opvang, wordt hij eerst in een quarantaine-ruimte geplaatst. Ook moet hij door onze dierenarts onderzocht worden. In bepaalde gevallen zal ook een bloedstaal worden afgenomen dat in een labo op één of meerdere ziektes wordt getest. Wordt de papegaai gezond verklaard, kunnen wij zoek gaan naar een geschikt adoptie-gezin : er wordt rekening gehouden met de verlangens van de adoptant, zijn woon- en werksituatie, zijn ervaring met papegaaien ... maar ook de papegaai zelf bepaalt mee waar hij naartoe kan : zijn leeftijd, zijn gedrag, het (al dan niet medische) verleden van de papegaai, de noden van de papegaai ..... Papegaaien zijn immers zeer intelligente dieren, die veel tijd en aandacht vragen.

Waarvoor moet je betalen bij een adoptie ? Veel vogels die in het asiel belanden, bijten, roepen of plukken : dit vereist de nodige aandacht van onze medewerkers en wij proberen dergelijk ongewenst gedrag om te buigen voor zover als dit nog mogelijk is. Andere hebben soms medische problemen die de vorige eigenaar niet aankon. Hierdoor wordt er soms te lang gewacht met medische hulp. Wanneer deze dieren bij ons binnenkomen, is de behandeling vaak intensiever, waardoor de papegaai langer in ons asiel zal moeten verblijven. Hierdoor kunnen de dierenartskosten hoog oplopen vooraleer de papegaai geadopteerd kan worden.

Tenslotte nog dit : dank zij de adoptie-vergoedingen, kunnen wij onze opvang blijven runnen. Naast de kleine bijdrage voor een toegangs-tiket en wat inkomsten uit het cafétaria, zijn de adoptie-vergoedingen de voornaamste inkomsten om onze werking te financieren.

Waarom zijn de eisen zo hoog? Wij vertrekken steeds vanuit het belang van de papegaai. Heel vaak heeft hij al meerdere eigenaars gehad en wij zoeken dus een "definitieve" thuis voor hem, een stabiele omgeving waar hij rustig zijn oude dag kan slijten. Daarom polsen wij steeds bij de kandidaat-adoptanten naar hun leef- , woon- en werksituatie, naar hun eerdere ervaringen met papegaaien, naar de hoeveelheid tijd die ze aan de papegaai dagelijks kunnen besteden.... Zo hopen wij voor elke papegaai de meest geschikte persoon te vinden.

Voor bepaalde soorten papegaaien (die op de Cites 1- lijst staan vermeld), hanteert de Cites-dienst in België bijkomende eisen : zo moet de kooi van bijvoorbeeld een grijze roodstaart papegaai een leefruimte hebben van minimaal 800.000 cm3. Ook dit kadert in het welzijn van het dier.
Meer info via mail: Meer informatie via [email](mailto:nallyspapegaaien@gmail.com) of onze [Facebook pagina](http://www.facebook.com/nallyspapegaaienoovang)

Op 20 augustus 2015 kregen wij van FOD Volksgezondheid de erkenning als dierenasiel voor papegaaien.

Adopteer een papegaai